About: admin

Recent Posts by admin

Dni adaptacyjne

Komentarze zamknięte

Dni adaptacyjne dla dzieci 3-4 letnich nowo przyjętych odbędą się w dniach od 19.08.-20.08.2019r. w godzinach od 9.00 do 11.00. Prosimy o zabranie obuwia zmiennego.

więcej

Przyjęcia do nowego oddziału

Komentarze zamknięte

Lista dzieci przyjętych do nowoutworzonego oddziału została wywieszona

w gablocie w holu przedszkola.

Zapraszamy do przedszkola na dni otwarte 19 i 20 sierpnia 2019 r. w godz. 9.00-11.00

Karty ewidencji pobytu dzieci, loginy i hasła do systemu wraz z informacjami o płatnościach, prosimy pobrać w pokoju 007

więcej

Zakończenie roku przedszkolnego 2018/2019 w młodszych grupach

Komentarze zamknięte

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”- tymi słowami można podsumować wtorek 11 czerwca 2019 r. W tym dniu w naszym przedszkolu przy finansowym wsparciu Rady Rodziców i Urzędu Miejskiego, zorganizowano dla młodszych dzieci moc atrakcji.

więcej

Zakończenie akcji charytatywnej „Każdy znaczek wspiera misje”

Komentarze zamknięte

Pod koniec maja bieżącego roku zakończyliśmy akcję charytatywną Referatu Misyjnego Księży Werbistów pod hasłem "Każdy znaczek wspiera misje", w której wzięły udział wszystkie grupy z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu. Akcja trwała 8 miesięcy – od października 2018 roku do maja 2019 roku.

więcej

„Zdrowy i Bezpieczny Przedszkolak”

Komentarze zamknięte

Program profilaktyczny „Zdrowy i Bezpieczny Przedszkolak” kształtuje wśród dzieci postawę odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych. Zadaniem przedszkola jest wyposażenie wychowanków w kompetencje niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania w środowisku przedszkolnym oraz najbliższym otoczeniu, a także dbałości o zdrowie.

więcej

Dzień Sportu w naszym przedszkolu

Komentarze zamknięte

O tym, jak ważny jest ruch w życiu małego dziecka, nie trzeba nikogo przekonywać. Uprawianie sportu  daje mnóstwo radości, poczucie spełnienia i piękne, zdrowe ciało. Ale nie tylko. Uczy też wytrwałości w dążeniu do celu, pokonywania własnej słabości i wiary

więcej

Informacja

Komentarze zamknięte

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok opublikowane jest na stronie: www.bip-gzosznowogrodziec.pl w zakładce Informacje - sprawozdania.

więcej

Informacja o utworzeniu dodatkowego oddziału w Nowogrodźcu

Komentarze zamknięte

W związku z duża liczbą wniosków o przyjęcie dzieci do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu została podjęta decyzja o utworzeniu dodatkowego oddziału przedszkolnego.

Do nowego oddziału zostaną przyjęte kolejno dzieci z największą liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

więcej

Informacja dla Rodziców

Komentarze zamknięte

Informujemy, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w naszym przedszkolu zostaną wznowione od poniedziałku 29 kwietnia 2019 r.

więcej

Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych

Komentarze zamknięte

W związku z akcją strajkową nauczycieli informuję, że w porozumieniu z Burmistrzem Nowogrodźca zawieszam zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze w Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu i Filii Przedszkola w Zebrzydowej od dnia 08 kwietnia 2019 r. do odwołania

W związku z powyższym dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola,

więcej

Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.