Dokumenty do pobrania

REKRUTACJA 2018/2019:

  • Zarządzenie Nr 12/ 2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 stycznia 2018 r. – pobierz

  • WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W NOWOGRODŹCU NA ROK SZKOLNY 2018/2019 – pobierz

  • Oświadczenie rodzica/ów (opiekuna/ów prawnych) o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do przedszkola publicznego – pobierz

REKRUTACJA 2017/2018:

  • Zarządzenie Nr 43/ 2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 22 marca 2017 r.  -pobierz

  • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nowogrodźca Nr 43/2017 – str.1 – pobierz

  • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nowogrodźca Nr 43/2017 – str.2 – pobierz

  • WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W NOWOGRODŹCU  NA ROK SZKOLNYM 2017/2018- pobierz

  • Oświadczenie rodzica/ów (opiekuna/ów prawnych) o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do przedszkola publicznego – pobierz

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W NOWOGRODŹCU NA LATA 2016-2020 - pobierz