Dokumenty do pobrania

REKRUTACJA 2019/2020

  • Zarządzenie Nr 14/ 2019 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 stycznia 2019 r. – pobierz

  • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020- pobierz

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu na rok szkolny 2019/2020- pobierz

  • Oświadczenie rodzica/ów (opiekuna/ów prawnych) o aktualnym uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do przedszkola publicznego – pobierz

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W NOWOGRODŹCU NA LATA 2016-2020 - pobierz