Informacja

Komentarze zamknięte

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok opublikowane jest na stronie: www.bip-gzosznowogrodziec.pl w zakładce Informacje – sprawozdania.

Komentarze zamknięte.