„Przedszkole pełne zrozumienia”.

Komentarze zamknięte

Nasze przedszkole bierze udział w akcji „Przedszkole pełne zrozumienia”. Celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego, a także zwrócenie uwagi na to jak ważna jest komunikacja werbalna w codziennym życiu. 

Mutyzm wybiórczy dotyka 7 na 1000 dzieci! Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym, jest rozumiany jako ogromny lęk przed byciem słyszanym lub nawet byciem widzianym podczas mówienia w pewnych okolicznościach.

 

Komentarze zamknięte.