Rozstrzygnięcie konkursu „Moja Mała Ojczyzna”

Komentarze zamknięte

KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM

Moja Mała Ojczyzna”

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu zorganizowało konkurs plastyczny pod hasłem ,,Moja Mała Ojczyzna”. Jego celem jest rozwijanie umiejętności plastycznych, rozbudzanie zainteresowań swoim regionem, uwrażliwienie na jego piękno i charakterystyczne elementy oraz kształtowanie postaw patriotycznych od najmłodszych lat.

Konkurs adresowany był do dzieci 5 i 6 letnich z oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Nowogrodziec. Wpłynęło 21 prac z następujących placówek: - Oddział Przedszkolny w CzernejOddział Przedszkolny w Nowej Wsi – Oddział Przedszkolny w Gościszowie – Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu – Filia Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej. Po wnikliwej ocenie prac Komisja pod przewodnictwem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu Pani Izabeli Żukowskiej – Maziarz postanowiła nagrodzić i wyróżnić prace następujących uczestników konkursu:

I MIEJSCE – Oliwia Kiełbowicz- Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

II MIEJSCE – Wojciech Góra- Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

III MIEJSCE – Maja Sendra- Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

WYRÓŻNIENIA:

- Stefania Majewska- Oddział Przedszkolny w Czernej

- Magdalena Gałuszka- Oddział Przedszkolny w Gościszowie

- Lena Chodorska- Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

- Oliwia Torba- Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

Wyróżnione prace zostaną nagrodzone. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do obejrzenia pokonkursowych wystaw, które odbędą się w:

w Przedszkolu Publicznym od 04.11. do 08.11. 2019r.,

w Bibliotece Miejskiej od 11.11. do 15.11. 2019r.

w Urzędzie Miasta od 18.11. do 22.11. 2019r.

w Kościele Parafialnym od 25.11. do 29.11. 2019r.

Komentarze zamknięte.