Kadra

DYREKTOR:

Małgorzata Kwiotek

WICEDYREKTOR:

Izabela Żukowska- Maziarz

KIEROWNIK FILII PRZEDSZKOLA W ZEBRZYDOWEJ:

Barbara Różnicka- Kurek

NAUCZYCIELE:

mgr Małgorzata Basiura

mgr Dorota Broda

mgr Danuta Burdyna

mgr Alicja Chodorska

mgr Małgorzata Faltyn

mgr Aneta Górak

mgr Urszula Kawałko

mgr Wioletta Koziarska

Jolanta Łach

mgr Magdalena Parzyńska

Danuta Pokora

mgr Małgorzata Sosnowska

mgr Beata Szeremeta

mgr Natalia Linke- Wołodkiewicz

mgr Grażyna Król

Dorota Omiatacz

mgr Agnieszka Cena – logopeda

mgr Patrycja Bojczuk – nauczyciel wspomagający

mgr Anna Myślińska – nauczyciel wspomagający

mgr Celestyna Miś- nauczyciel wspomagający

ADMINISTRACJA I PERSONEL TECHNICZNY:

Lidia Antoniszyn – starszy referent ds. kancelarii i kadr

Barbara Kołodziej – referent administracyjno-gospodarczy

Agnieszka Błażejowska – starsza woźna

Anna Bartuś – starsza woźna

Bożena Burek – starsza woźna

Krystyna Gorczyca – starsza woźna

Barbara Urbaniak – starsza woźna

Anna Koziród – starsza woźna

Danuta Ludziak – starsza woźna

Helena Michalska – starsza woźna

Jadwiga Mudrak – starsza woźna

Stanisława Szpila – starsza woźna

Mariusz Mazur – konserwator

Krzysztaf Sadowski – konserwator

Rozalia Wojtasiewicz- starsza woźna

Monika Turbak- starsza woźna

Jolanta Jaskot- starsza woźna

Irena Orsa- starsza woźna

Anna Potocka- pomoc nauczyciela