Kadra

DYREKTOR:

 mgr Małgorzata Kwiotek
  
 NAUCZYCIELE:

 mgr Małgorzata Basiura
 mgr Dorota Broda
 mgr Danuta Burdyna
 mgr Alicja Chodorska
 mgr Małgorzata Faltyn
 mgr Aneta Górak
 mgr Urszula Kawałko
 mgr Wioletta Koziarska
 Jolanta Łach
 mgr Magdalena Parzyńska
 Danuta Pokora
 mgr Barbara Różnicka-Kurek
 mgr Małgorzata Sosnowska
 mgr Beata Szeremeta
 mgr Agnieszka Cena – logopeda
 mgr Patrycja Bojczuk – nauczyciel wspomagający
 mgr Anna Myślińska - nauczyciel wspomagający
 mgr Izabela Żukowska-Maziarz - nauczyciel wspomagający
  
 
  
 ADMINISTRACJA I PERSONEL TECHNICZNY:

 Lidia Antoniszyn – starszy referent ds. kancelarii i kadr
 Barbara Kołodziej – referent administracyjno-gospodarczy
 Agnieszka Błażejowska – starsza woźna
 Anna Bartuś – starsza woźna
 Bożena Burek – starsza woźna
 Janina Gerter – starsza woźna
 Krystyna Gorczyca – starsza woźna
 Henryka Kleszczyńska - starsza woźna
 Anna Koziród – starsza woźna
 Danuta Ludziak – starsza woźna
 Helena Michalska – starsza woźna
 Jadwiga Mudrak – starsza woźna
 Bernarda Sochań – starsza woźna
 Stanisława Szpila – starsza woźna
 Jarosław Rusinek - konserwator
 Krzysztaf Sadowski - konserwator