Ogłoszenia

Informacja o utworzeniu dodatkowego oddziału w Zebrzydowej

W związku z duża liczbą wniosków o przyjęcie dzieci do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu oraz Filii Przedszkola w Zebrzydowej została podjęta decyzja o utworzeniu dodatkowego oddziału przedszkolnego w Filii Przedszkola w Zebrzydowej.

W nowym oddziale w pierwszej kolejności znajdą miejsce dzieci, które zostały przyjęte do Przedszkola w Nowogrodźcu wskazanego jako przedszkole drugiego wyboru oraz dzieci, które zostały zakwalifikowane ale nie zostały przyjęte z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.

O terminie otwarcia oddziału poinformujemy rodziców telefonicznie oraz na stronie internetowej przedszkola.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca na miejsca w dodatkowym oddziale.

                                                         Małgorzata Kwiotek

                                                                  Dyrektor

                                                                  Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu