Ogłoszenia

Informacja o utworzeniu dodatkowego oddziału w Zebrzydowej

W związku z duża liczbą wniosków o przyjęcie dzieci do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu oraz Filii Przedszkola w Zebrzydowej została podjęta decyzja o utworzeniu dodatkowego oddziału przedszkolnego w Filii Przedszkola w Zebrzydowej.

W nowym oddziale w pierwszej kolejności znajdą miejsce dzieci, które zostały przyjęte do Przedszkola w Nowogrodźcu wskazanego jako przedszkole drugiego wyboru oraz dzieci, które zostały zakwalifikowane ale nie zostały przyjęte z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.

O terminie otwarcia oddziału poinformujemy rodziców telefonicznie oraz na stronie internetowej przedszkola.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca na miejsca w dodatkowym oddziale.

                                                         Małgorzata Kwiotek

                                                                  Dyrektor

                                                                  Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu

 

 

Organizator: Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

 CELE:

- rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą i poczucia odpowiedzialności za nią,

- rozumienie wzajemnych zbieżności człowieka i przyrody,

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności dziecka.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych w wieku 5-6 lat.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest indywidualne wykonanie pracy.
 3. Format pracy nie większy niż A3.                                                                                
 4. Każda praca na odwrocie powinna zawierać: imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki wraz z danymi kontaktowymi i nazwisko nauczyciela.                                                                                 
 5. Każdy oddział może nadesłać 3 prace.                                                                                                      
 6. Wykonane prace należy nadesłać na adres: Przedszkole Publiczne, ul. Kolejowa 46 lub złożyć w sekretariacie przedszkola w terminie do 30.05.2016 r.                          
 7. Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.                                                                                            
 8. Organizatorzy nie zwracają dostarczanych prac.                                                                                    
 9. Jury oceniając prace weźmie pod uwagę: oryginalność, staranność wykonania, samodzielność oraz wartości artystyczne i estetyczne poszczególnych prac.                                     
 10.  Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 30.05.2016 r.                                                  
 11. Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej organizatora www. przedszkolepubliczne.nowogrodziec.edu.pl.                                                                                                         Prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie:                                                                                                                                                                                     – w Przedszkolu Publicznym                                                                                                                                                                                                                                              – w Bibliotece Miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                        – w Urzędzie Miasta                                                                                                                                
 12. Na wyróżnione prace czekają nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.       
 13. Prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie:                                                                                                                                                                                     – w Przedszkolu Publicznym od 06.06 do 10.06.2016 r.                                                                                                                                                                                                           – w Bibliotece Miejskiej od 13.06 do 17.06.2016 r.                                                                                                                                                                                                                    – w Urzędzie Miasta od 20.06 do 24.06.2016 r.                                                                                                                                                                                                               Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 75 731 63 35                      Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!                                                                                                                    

 

 

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM 
,, Jak dbać o zdrowie lekarz ci to powie”
              Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu zorganizowało konkurs plastyczny pod hasłem ,, Jak dbać o zdrowie lekarz ci to powie”. Jego celem było promowanie wiedzy o zdrowiu, popularyzowanie wiedzy o pracy lekarza, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności dziecka, prezentacja talentów plastycznych.                                                                                       
Konkurs adresowany był do dzieci 5 i 6 letnich z oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Nowogrodziec.
Wpłynęło 20 prac z następujących placówek:                                                                           
-  Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Czernej                                                    
-  Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gościszowie                                            
-  Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Nowej Wsi                                                        
-  Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu                                                                                      
-  Filia Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej                                                                        
Po wnikliwej ocenie prac Komisja pod przewodnictwem Doroty Brody postanowiła nagrodzić i wyróżnić prace następujących uczestników konkursu:
I MIEJSCE – Anna Ostańska – Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu
II MIEJSCE – Wiktoria Urbaniak – Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu
III MIEJSCE – Hanna Kot – Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu
WYRÓŻNIENIA:
- Samanta Mathe – Oddział Przedszkolny w Gościszowie                                                            
- Emanuel Markusz – Oddział Przedszkolny w Gościszowie                                                      
- Maja Chamier- Gliszczyńska- Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu
Wyróżnione prace zostaną nagrodzone. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.        
Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do obejrzenia pokonkursowych wystaw, które odbędą się w:                                                                                                    
-  Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu od  25.04. do 29.04.2016 r.                                  
-  Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu od  02.05. do 06.05.2016 r.                                          
-  Urzędzie Miasta w Nowogrodźcu od 09.05. do 13.05.2016 r.

 

 

 

Konkurs plastyczny o zasięgu gminnym pod hasłem
„Jak dbać o zdrowie lekarz ci to powie”
ORGANIZATORZY: Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu.
CELE:
 • promowanie wiedzy o zdrowiu
 • popularyzowanie wiedzy o pracy lekarza
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i kreatywności dziecka
 • prezentacja talentów plastycznych
REGULAMIN  KONKURSU:
 1. Do udziału zapraszamy dzieci z oddziałów przedszkolnych w wieku 5-6 lat.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest indywidualne wykonanie pracy.
 3. Format prac nie większy niż A3.
 4. Każda z prac, na odwrocie, powinna zawierać: imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki wraz z danymi kontaktowymi i nazwisko nauczyciela.
 5. Każdy oddział może nadesłać 3 prace.
 6. Wykonane prace należy nadesłać na adres:
Przedszkole Publiczne, ul. Kolejowa 46 lub złożyć w sekretariacie przedszkola w terminie do 19.04.2016r.
 1. Dostarczone prace nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
 2. Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.
 3. Organizatorzy nie zwracają dostarczonych prac.
 4. Jury oceniając prace weźmie pod uwagę: oryginalność, staranność wykonania, samodzielność oraz wartości artystyczne i estetyczne poszczególnych prac.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 04.2016r.
 6. Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej organizatora przedszkolepubliczne.nowogrodziec.edu.pl                                                            
  Prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie :
  • w Przedszkolu Publicznym 
  • w Bibliotece Miejskiej
  • w Urzędzie Miasta
 7. Na wyróżnione prace czekają nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 8. Prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie :
  • w Przedszkolu Publicznym  od  04. do 29.04.2016r.
  • w Bibliotece Miejskiej od  05. do 06.05.2016r.
  • w Urzędzie Miasta od 09.05. do 13.05.2016r.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem
tel. 75 731 63 35
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

 

DROGA MAMO! DROGI TATO!

Serdecznie zapraszamy Was do wspólnej zabawy z Waszymi dziećmi, które będą odbywać się w naszym przedszkolu w każdy czwartek o godzinie 15 w sali grupy V. Zajęcia te będą prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Ruch Rozwijający, to program nastawiony na kształtowanie przez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe takich cech, jak: pewność siebie, odpowiedzialność, wrażliwość, poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa, rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi osobami.

Zajęcia zaczynamy dnia 08.10.2015 . Chętnych prosimy o przybycie w wygodnym stroju.