Archiwum

„Zdrowy i Bezpieczny Przedszkolak”

Komentarze zamknięte

Program profilaktyczny „Zdrowy i Bezpieczny Przedszkolak” kształtuje wśród dzieci postawę odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych. Zadaniem przedszkola jest wyposażenie wychowanków w kompetencje niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania w środowisku przedszkolnym oraz najbliższym otoczeniu, a także dbałości o zdrowie.

więcej

Dzień Sportu w naszym przedszkolu

Komentarze zamknięte

O tym, jak ważny jest ruch w życiu małego dziecka, nie trzeba nikogo przekonywać. Uprawianie sportu  daje mnóstwo radości, poczucie spełnienia i piękne, zdrowe ciało. Ale nie tylko. Uczy też wytrwałości w dążeniu do celu, pokonywania własnej słabości i wiary

więcej

Informacja

Komentarze zamknięte

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok opublikowane jest na stronie: www.bip-gzosznowogrodziec.pl w zakładce Informacje - sprawozdania.

więcej

Informacja o utworzeniu dodatkowego oddziału w Nowogrodźcu

Komentarze zamknięte

W związku z duża liczbą wniosków o przyjęcie dzieci do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu została podjęta decyzja o utworzeniu dodatkowego oddziału przedszkolnego.

Do nowego oddziału zostaną przyjęte kolejno dzieci z największą liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

więcej

Informacja dla Rodziców

Komentarze zamknięte

Informujemy, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w naszym przedszkolu zostaną wznowione od poniedziałku 29 kwietnia 2019 r.

więcej

Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych

Komentarze zamknięte

W związku z akcją strajkową nauczycieli informuję, że w porozumieniu z Burmistrzem Nowogrodźca zawieszam zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze w Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu i Filii Przedszkola w Zebrzydowej od dnia 08 kwietnia 2019 r. do odwołania

W związku z powyższym dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola,

więcej

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

Komentarze zamknięte

Już po raz kolejny w dniu 21.03.2019r.  Przedszkole Publiczne

w Nowogrodźcu obchodziło Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. 

Tego dnia wszyscy przyszli w skarpetkach nie do pary,

nawiązując do takiego właśnie; nie do pary, trzeciego dodatkowego chromosomu w łańcuszku DNA, powodującego

więcej

Ważne informacje dotyczące opieki nad dzieckiem w przypadku strajku placówki

Komentarze zamknięte

ZUS informuje, że rodzice małych dzieci mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, gdy szkoła malucha przystąpi do strajku.

Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice dziecka, które jeszcze nie ukończyło ośmiu lat. Żeby móc zostać z dzieckiem w domu wystarczy swojemu pracodawcy złożyć wniosek

więcej

Apel do Rodziców

Komentarze zamknięte

Drodzy Rodzice 

Przed nami bardzo ważne dni, które mogą mieć ogromny wpływ na przyszłość polskiej edukacji. 8 kwietnia najprawdopodobniej rozpocznie się ogólnopolski strajk nauczycieli i dlatego chcemy prosić Was o zrozumienie i wsparcie.

Z mediów dowiecie się zapewne, że

więcej

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Komentarze zamknięte

W roku szkolnym 2018/2019 gr. XI, XII, XIII przystąpiły do projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, którego organizatorem jest grupa MAC. Celem projektu jest promowanie czytelnictwa oraz budzenie zainteresowania literaturą piękną wśród najmłodszych .

Projekt

więcej